News

<< Back

BRP TILLKÄNNAGER ÅTERKOMSTEN AV CAN-AM-MOTORCYKELN MED ETT HELT ELEKTRISKT SORTIMENT

March 25, 2022 at 6:00 AM EDT
image
 

Förarna kan vara säkra på att dessa nya toppmoderna elektriska Can-Am motorcyklar är perfekta för vardagspendling och för att hålla sig trogen med varumärkets track & trail (spår- och led) arv, fritidskörning på väg och i terräng.

Valcourt, Québec, 25 mars 2022BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) meddelar idag att det ikoniska Can-Am-varumärket återvänder till sina motorcykelrötter med ett produktsortiment som kommer att vara helt elektriskt. För att fira 50-års jubileet av det älskade Can-Am-varumärket kommer företaget att lansera en familj av elektriska tvåhjuliga motorcyklar.

”När motorcykelindustrin gick över till elektriskt, såg vi en möjlighet att ta tillbaka vårt motorcykelarv och komma tillbaka till marknaden. Den här nya produktkategorin är extremt viktig för oss och vi är glada över att Can-Ams motorcyklar är de första EV-modellerna i BRP:s elsortiment som ska bekräftas för konsumenterna. Många av oss har många fina minnen av att köra de tidiga dirtbike-modellerna, och nu ser vi fram emot att bygga vidare på Can-Am-märkets rika historia för att inspirera och imponera på en ny generation motorcyklister och elbilsentusiaster, säger José Boisjoli, VD och koncernchef. 

Den första Can-Am motorcykeln introducerades 1973 och tog omedelbart ledningen inom motocross och uthållighetsracing. Den omedelbara framgången förde varumärket till en ikonisk status redan från början. Ett halvt sekel senare har de nya produkterna utvecklats med många olika förare i åtanke, mer specifikt för de som söker äventyr, söker spänningen på öppna vägar, längtar efter en tyst tur på landet eller vill liva upp stadens gator. Förarna kan vara säkra på att dessa nya toppmoderna elektriska Can-Am motorcyklar är perfekta för vardagspendling och för att hålla sig trogen med varumärkets track & trail (spår- och led) arv, fritidskörning på väg och i terräng.

 
CAN-AM MOTORCYKLAR ÄR TILLBAKA - 100 % ELEKTRISKA LADDAR UPP EN HELT NY GENERATION!
 

En sådan produktkategori har i hög grad förutsetts och förväntats av BRP:s kunder och återförsäljarnätverk. Företaget ser därför fram emot att få ut denna nya elprodukt på sina återförsäljares utställningsgolv, vilket ytterligare stärker deras ekonomiska styrka och räckvidd på viktiga marknader. De första modellerna av hela modellprogrammet förväntas vara tillgängliga i mitten av 2024.

BRP:s befintliga återförsäljare som är intresserade av denna nya produktlinje bör kontakta sina distriktsförsäljningschefer. De som är intresserade av att bli BRP-återförsäljare för elmotorcyklar inbjuds att skicka in en ansökan på företagets webbplats.

Om BRP
Vi är en global ledare av sportfordon, framdrivningssystem och båtar tack vare 80 års uppfinningsrikedom och intensivt konsumentfokus. I vår portfölj med branschledande och distinkta produkter hittar du snöskotrarna Ski-Doo och Lynx, vattenskotrarna Sea-Doo, Can-Am-fordon för terräng och väg, båtarna Alumacraft, Manitou och Quintrex, de marina framdrivningssystemen Rotax, samt Rotax motorer för karting och fritidsflygplan. Vi kompletterar våra produktfamiljer med särskilda reservdelar, tillbehör och kläder för att fullända körupplevelsen. Vi har en årlig försäljning på 7.6 miljarder CAD i över 120 länder och 20 000 drivna och kompetenta anställda.

www.brp.com
@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

FÖRSIKTIGHET BETRÄFFANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Vissa uttalanden i detta pressmeddelande, inklusive, men inte begränsat till, uttalanden om vår avsikt att lansera en ny produktlinje, uttalanden om bolagets nuvarande och framtida planer och andra uttalanden om bolagets utsikter, förväntningar, förutseelser, uppskattningar och avsikter, resultat, aktivitetsnivåer, prestationer, mål, målsättningar, prioriteringar och strategier, finansiell ställning, marknadsposition, kapacitet, konkurrensförmåga, övertygelser, utsikter och trender i de branscher där bolaget är verksamt, den förväntade tillväxten i efterfrågan på produkter och tjänster på de marknader där bolaget konkurrerar, forsknings- och produktutvecklingsverksamhet, inklusive framtida produkters planerade utformning, egenskaper, kapacitet eller prestanda och deras förväntade planerade marknadsintroduktion, förväntade finansiella krav och tillgång till kapitalresurser och likvida medel eller andra framtida händelser eller utvecklingar samt andra uttalanden som inte är historiska fakta utgör framåtblickande uttalanden i den mening som avses i Kanadensisk och Amerikansk värdepapperslagstiftning. Orden "kan", "kommer", "skulle", "bör", "förväntar sig", "prognoser", "planerar", "avser", "trender", "indikationer", "förutser", "tror", "uppskattar", "utsikter", "förutspår", "projekterar", "troligt" eller "potentiellt", eller negativa eller andra varianter av dessa ord eller andra jämförbara ord eller fraser, är avsedda att identifiera framåtriktade uttalanden.

Framtidsinriktade uttalanden presenteras i syfte att hjälpa läsarna att förstå vissa viktiga delar av bolagets nuvarande mål, målsättningar, mål, strategiska prioriteringar, förväntningar och planer, och att få en bättre förståelse för bolagets verksamhet och förväntade verksamhetsmiljö. Läsarna varnas för att sådan information kanske inte är lämplig för andra syften; läsarna bör inte förlita sig på de framtidsinriktade uttalanden som finns här. Framtidsinriktade uttalanden innebär till sin natur inneboende risker och osäkerheter och bygger på ett antal antaganden, både allmänna och specifika.

Många faktorer kan leda till att bolagets faktiska resultat, verksamhetsnivå, prestationer eller framtida händelser eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena på grund av ett antal faktorer, inklusive de riskfaktorer som diskuteras under rubriken "Riskfaktorer" i bolagets årliga informationsformulär samt de faktorer som identifieras i BRP:s årliga ledningsdiskussion, analyser och reviderade konsoliderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och i andra aktuella och framtida dokument som bolaget lämnat in och som finns tillgängliga på SEDAR, EDGAR och på bolagets webbplats. Dessa faktorer är inte avsedda att utgöra en fullständig förteckning över de faktorer som kan påverka bolaget; dessa faktorer bör dock övervägas noggrant. Om inget annat anges är de framåtriktade uttalanden som finns i detta pressmeddelande gjorda på dagen för detta pressmeddelande och bolaget har ingen avsikt och åtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden för att återspegla framtida händelser, förändringar i omständigheterna eller förändringar i uppfattningar, såvida det inte krävs enligt tillämpliga värdepappersföreskrifter. I händelse av att bolaget uppdaterar något av de framåtriktade uttalanden som finns i detta pressmeddelande ska man inte dra någon slutsats om att bolaget kommer att göra ytterligare uppdateringar med avseende på det uttalandet, relaterade frågor eller något annat framåtriktat uttalande. De framåtblickande uttalanden som ingår i detta pressmeddelande är uttryckligen förbehållna denna varning.

-30-

För mediaförfrågningar:
Biliana Necheva
Mediarelationer
media@brp.com
För investerarrelationer:
Philippe Deschênes
investerarrelationer
Tfn: 450.532.6462
philippe.deschenes@brp.com